EL-anlegget godkjent

el-gruppe101115-01

I år har en av de viktige dugnadsoppgavene vært å sørge for en godkjenning av EL-anlegget. I mai i år fikk vi utført en kontroll av Trønderenergi som resulterte i en rapport med pålegg om hva som måtte gjøres av tiltak.

Les mer..